Penitentiaire beginselenwet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingPBW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009709
RechtsgebiedStrafrecht | Penitentiair recht
OverheidsthemaOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit Wnra
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Besluit forensische zorg
 6. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 7. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 8. Erkenningsregeling penitentiair programma 2004
 9. Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen
 10. Penitentiaire maatregel
 11. Regeling arbeidsloon gedetineerden
 12. Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen
 13. Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers overige stromingen
 14. Regeling geprivilegieerde post gedetineerden
 15. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
 16. Regeling model huisregels EBI
 17. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
 18. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
 19. Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen
 20. Regeling tegemoetkoming kosten onderwijs gedetineerden
 21. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
 22. Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen
 23. Regeling toepassing mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen
 24. Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen
 25. Regeling vervoer van justitiabelen
 26. Wijzigingsregeling Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden in verband met invoering promoveren en degraderen gedetineerden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing executie-indicator en formulier risicoprofiel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing ambtenaren belast met vervoer arrestanten
  Artikel: 2
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 16
 3. Besluit geluid milieubeheer
  Artikel: 1
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)
  Enig-artikel: enig-artikel
 6. Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 2
 7. Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019
  Artikel: 1
 8. Mandaatbesluit midden manager Divisie Individuele Zaken 2016
  Artikel: 1
 9. Opiumwetbesluit
  Artikel: 16
 10. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 1
 11. Regeling Urinecontrole penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 12. Regeling arbeidsloon gedetineerden
  Artikel: 1
 13. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 14. Regeling eisen verblijfsruimte penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 15. Regeling geprivilegieerde post gedetineerden
  Artikel: 1
 16. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikel: 1.1
 17. Regeling model huisregels EBI
  Artikel: 1
 18. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 19. Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
  Artikel: 1
 20. Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 21. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 1
 22. Regeling toepassing mechanische middelen in penitentiaire inrichtingen
  Artikel: 1
 23. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 69
 24. Wet forensische zorg
  Artikelen: 3.1, 6.10
 25. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 119
 26. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikelen: 5:17, 9:11
 27. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1, 51
 28. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikel: 12
 29. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 429a, 447e
 30. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:1:19, 80, 473
 31. Wijzigingswet Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, enz. (evaluatieonderzoeken)
Terug naar begin van de pagina