Penitentiaire beginselenwet

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Penitentiaire maatregel

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit geluidhinder
  Artikel: 1.3
 2. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 1
 3. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 4. Wet langdurige zorg
  Artikel: 3.2.7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina