Uitvoeringsregeling voorlopige teruggaaf

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 31-12-2003

Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 13, tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

In afwijking van artikel 24, tweede lid, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting tot een negatief bedrag met betrekking tot het belastingjaar 1998 vastgesteld indien ten aanzien van de belastingplichtige een beschikking op grond van de artikelen 23 of 30 van de Wet op de loonbelasting 1964 is vastgesteld met betrekking tot hetzelfde belastingjaar.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling voorlopige teruggaaf.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Terug naar begin van de pagina