Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2001.]
Geldend van 01-04-1999 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A.G.M. van de Vondervoort;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 1999 tot en met 31 maart 2000 bedraagt ten hoogste 72,3.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1999.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Terug naar begin van de pagina