Indexering specifieke uitkering goa

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 31-07-1999 t/m 30-12-2004

Indexering specifieke uitkering goa

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X van de wet van 15 mei 1997, Stb. 237 (Wet inzake het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid);

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedrag

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 1998/1999 worden de bedragen waaruit de specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor het bestrijden van onderwijsachterstanden als bedoeld in artikel VII van de wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is opgebouwd als volgt vastgesteld:

  • a. voor het bedrag bedoeld in artikel VII, tweede lid onder a, wordt de daaraan ten grondslag liggende hoeveelheid formatierekeneenheden vermenigvuldigd met ƒ 462,03 en het lumpsum gedeelte van het bedrag vermenigvuldigd met 1,0354

  • b. het bedrag bedoeld in artikel VII, tweede lid onder b, wordt vermenigvuldigd met 1,0354

  • c. het bedrag bedoeld in artikel VII, tweede lid onder c, wordt vermenigvuldigd met 1,0354

  • d. voor het bedrag bedoeld in artikel VII, tweede lid onder d, wordt de daaraan ten grondslag liggende hoeveelheid formatierekeneenheden (exclusief formatie herbezetting adv) vermenigvuldigd met 1,0811 en vervolgens met f 462,03 en de daaraan ten grondslag liggende hoeveelheid fte's met f 3.111,-

  • e. het bedrag bedoeld in artikel VII, tweede lid onder e, wordt vermenigvuldigd met 1,0607.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Indexering specifieke uitkering goa.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina