Regeling geprivilegieerde post verpleegden

Geraadpleegd op 19-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 18-06-1998.
Geldend van 18-06-1998 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 693811/98/DJI
Identificatienummer BWBR0009687
Rechtsgebied Strafrecht | Penitentiair recht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 18-06-1998

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
18-06-1998 Nieuwe-regeling 12-06-1998 Stcrt. 1998, 110 693811/98/DJI 12-06-1998 Stcrt. 1998, 110
Naar boven