Wijzigingsbesluit Voertuigreglement

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 18-05-2022.
Geldend van 01-10-1998 t/m 30-04-2009

Besluit van 11 juni 1998, houdende wijziging van het Voertuigreglement

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 19 december 1997, nr. DGP/WJZ/V 725573, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Gelet op:

  • Richtlijn nr. 96/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1996 betreffende de bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij zijdelingse botsingen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (PbEG L 169);

  • Richtlijn nr. 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de bescherming van de inzittenden van motorvoertuigen bij frontale botsingen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (PbEG L 18);

  • de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 16 maart 1998, nr. W09.97.0813);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 juni 1998, nr. DGP/WJZ/V 821675, Directoraat-Generaal Personenvervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het vijfde lid van artikel 3.2.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde personenauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van ten minste twee van de richtlijnen 70/387/EEG (PbEG 10 augustus 1970, L 176), 74/483/EEG (PbEG 2 oktober 1974, L 266) en 76/115/EEG (PbEG 30 januari 1976, L 24).

ARTIKEL III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het zesde lid van artikel 3.2.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde personenauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van richtlijn 74/297/EEG (PbEG 20 juni 1974, L 165).

ARTIKEL IV

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Het bepaalde in het derde lid van artikel 3.3.35 is tot 1 oktober 2003 niet van toepassing op typen van de aldaar bedoelde bedrijfsauto's indien deze typen voor 1 oktober 1998 zijn goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg met toepassing van ten minste twee van de richtlijnen 70/387/EEG (PbEG 10 augustus 1970, L 176), 74/483/EEG (PbEG 2 oktober 1974, L 266) en 76/115/EEG (PbEG 30 januari 1976, L 24).

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 1998

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de veertiende juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven