Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 13-07-1998 t/m 23-01-2004

Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt begrensd: Vanaf Gemondseweg (St. Michielsgestel) de weg volgend in zuidelijke richting tot Broekstraat. Broekstraat volgend in zuidelijke richting tot Bodem van Elde. Bodem van Elde volgend in oostelijke richting tot Hermalen. Hermalen volgend in zuidelijke richting tot Boxtelseweg. Boxtelseweg volgend in oostelijke richting tot Langeweg. Langeweg volgend in zuidelijke richting tot Langstraat. Langstraat volgend in oostelijke richting tot Truijen Heide. Truijen Heide volgend in zuidelijke richting tot Scheidingsweg. Scheidingsweg volgend in oostelijke richting tot Schijndelseweg. Schijndelseweg volgend in zuidelijke richting tot Schootsedijk. Schootsedijk volgend in westelijke richting tot Bremhorst. Bremhorst volgend in zuidelijke richting tot Nieuwstraat. Nieuwstraat volgend in westelijke richting tot Hoogeind. Hoogeind volgend in zuidwestelijke richting tot Bobbenagelseweg. Bobbenagelseweg volgend in zuidwestelijke richting tot Liempdseweg. Liempdseweg volgend in zuidelijke richting tot Kremselen. Kremselen volgend in westelijke richting tot Hazelaarstraat. Hazelaarstraat volgend in westelijke richting tot Donkerdonksedijk. Donkerdonksedijk volgend in zuidelijke richting tot Ontginningsweg. Ontginningsweg volgend in westelijke richting tot Elsdonkseweg. Elsdonkseweg volgend in noordelijke richting, overgaand in Rechtestraat tot Rooye steeg. Rooye steeg volgend in westelijke richting tot Vleutstraat. Vleutstraat volgend in noordelijke richting tot Goossen Bunder. Goossen Bunder volgend in westelijke richting tot Hamsestraat. Hamsestraat volgend in zuidelijke richting tot De Keel. De Keel volgend in westelijke richting tot A2. A2 kruisend tot Bestseweg. Bestseweg volgend in noordelijke richting tot Monnikenweg. Monnikenweg volgend in zuidwestelijke richting, overgaand in Liempsedijk tot Lieringsedijk. Lieringsedijk volgend en overgaand in Piekenhoek, overgaand in Hagelaarweg, overgaand in Aarleseweg tot Oirschotseweg. Oirschotseweg volgend in westelijke richting tot Heuveleindseweg. Heuveleindseweg volgend in zuidelijke richting tot Heikantweg. Heikantweg volgend in westelijke richting tot Kanaaldijk. Kanaaldijk volgend in westelijke richting tot de brug over het Wilhelminakanaal. De brug overgaand De Rijt volgend in westelijke richting tot De Kriekampen. De Kriekampen volgend tot Eindhovensedijk. Eindhovensedijk volgend in zuidelijke richting tot de verbindingsweg met Zwanenburg. Zwanenburg volgend in westelijke richting tot Oerlesedijk. Oerlesedijk volgend in zuidelijke richting tot de grens van het militair oefenterrein. Deze grens volgend in noordelijke richting tot de Wintelresedijk. Wintelresedijk volgend in noordelijke richting tot de Kempenweg. Kempenweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Langereyt. Langereyt volgend in zuidwestelijke richting tot de Esperenweg. Esperenweg volgend in zuidwestelijke richting tot de Groenewoudsedijk. Groenewoudsedijk volgend in noordelijke richting tot deze parallel loopt met het water de Grote Beerze. Het water de Grote Beerze volgend in noordelijke richting tot de uitmonding in het Wilhelminakanaal. Vanaf het Wilhelminakanaal de Beerze volgend in noordelijke richting tot de kruising met de Broekstraat. Broekstraat volgend in zuidoostelijke richting tot de kruising met de Brandbeemdseweg. Brandbeemdseweg volgend tot Logtsebaan. Logtsebaan volgend in westelijke richting, overgaand in De Logt tot Fransebaan. Fransebaan volgend in noordoostelijke richting tot Valkenierslaan. Valkenierslaan volgend in noordelijke richting tot Stenenheulweg. Stenenheulweg volgend in westelijke richting tot Posthoornseweg. Posthoornseweg volgend in noordelijke richting tot Posthoorn. Posthoorn volgend in noordwestelijke richting, overgaand in Belversedijk tot Driehoekweg. Driehoekweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Belverversestraat, overgaand in Haarenseweg tot waterloop Esschestroom. Esschestroom volgend in noordoostelijke richting tot Spankerstraat. Spankerstraat volgend in zuidelijke richting tot Runsdijk. Runsdijk volgend in oostelijke richting, overgaand in Gestelseweg, overgaand in Esscheweg tot Bosscheweg. De Bosscheweg volgend in noordoostelijke richting, overgaand in Gestelseweg, overgaand in Esscheweg tot Schijndelseweg. Schijndelseweg volgend in oostelijke richting tot Gemondseweg.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt op 11 juni 1998 om 16.00 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Boxtel 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 juni 1998

De

Minister

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,
overeenkomstig het door de

Minister

genomen besluit,

J.F. de Leeuw

,

directeur-generaal

LNV
Terug naar begin van de pagina