Literaire genres voor centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 2000

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 27-06-1998 t/m 30-12-2004

Literaire genres voor centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 2000

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o. - h.a.v.o. - m.a.v.o. - v.b.o. en artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, in samenhang met de examenprogramma's Klassieke Talen eindexamen v.w.o. en staatsexamen v.w.o. (Stcrt. 1987, 246);

Besluit:

Artikel 1. Literaire genres centraal en schriftelijk examen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De literaire genres voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde, alsmede voor het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde, zijn in 2000:

  • a. Griekse taal en letterkunde: tragedie kernauteur: Bakchai

  • b. Latijnse taal en letterkunde: filosofisch proza kernauteur: Cicero

 • 2 Het lectuurpensum voor de in het eerste lid genoemde genres en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Literaire genres mondeling examen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De literaire genres voor het mondeling gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde zijn in 2000

  • a. Griekse taal en letterkunde: epiek; kernauteur: Homerus (Ilias);

  • b. Latijnse taal en letterkunde: retorisch proza; kernauteur: Cicero (Catil.).

 • 2 Als syllabi met betrekking tot deze beide literaire genres gelden de syllabi die zijn uitgebracht ten behoeve van het centraal examen en het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen voor het jaar 1999 Uitleg OCenW-Regelingen 1997, 6a).

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de bijbehorende bijlagen zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Literaire genres voor centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 2000

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Bijlage 1. [Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1998/15. ]

[Vervallen per 31-12-2004]

Bijlage 2. [Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1998/15. ]

[Vervallen per 31-12-2004]

Terug naar begin van de pagina