Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten WIK

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 11-06-1998 t/m 21-09-2004

Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten WIK

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. WIK:

de Wet inkomensvoorziening kunstenaars;

b. Minister:

de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

c. centrumgemeente:

een gemeente die ingevolge artikel 19, vijfde lid, van de WIK is aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 22-09-2004]

  • 1 De Minister verstrekt op of omstreeks 1 juli 1998 aan een centrumgemeente eenmalig een uitkering voor de invoering van de WIK.

  • 2 De Minister stelt de uitkering voor de centrumgemeente vast op het bedrag dat is opgenomen in de bijlage, die behoort bij deze regeling.

  • 3 Voorzover dit het gevolg is van gemeentelijke herindeling kan de Minister:

    • a. de bedragen, die zijn opgenomen in de bijlage, herzien, en;

    • b. een aanvullende uitkering verlenen, dan wel een reeds betaalde uitkering terugvorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten WIK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage , 3 juni 1998

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

Verdeling invoeringskosten over 39 Wik-gemeenten, bedragen in gld.

[Vervallen per 22-09-2004]

Volgnr.

Naam centrumgemeente

Bedrag per WIK-regio

 

 

 

 

drempel

 

aandeel

 

totaal

1

Alkmaar

205.128

 

47.338

 

252.466

2

Almere

205.128

 

68.198

 

273.326

3

Amersfoort

205.128

 

82.581

 

287.709

4

Amsterdam

205.128

 

591.324

 

796.452

5

Apeldoorn

205.128

 

79.924

 

285.052

6

Arnhem

205.128

 

243.974

 

449.102

7

Assen

205.128

 

26.748

 

231.876

8

Breda

205.128

 

117.179

 

322.307

9

Delfzijl

205.128

 

27.533

 

232.661

10

Den Helder

205.128

 

32.521

 

237.649

11

Doetinchem

205.128

 

30.108

 

235.237

12

Dordrecht

205.128

 

83.726

 

288.854

13

Eindhoven

205.128

 

156.045

 

361.173

14

Emmen

205.128

 

34.933

 

240.061

15

Enschede

205.128

 

148.473

 

353.601

16

Goes

205.128

 

18.161

 

223.290

17

Gouda

205.128

 

40.927

 

246.055

18

Groningen

205.128

 

146.657

 

351.786

19

Haarlem

205.128

 

72.589

 

277.717

20

Harderwijk

205.128

 

13.018

 

218.146

21

Hilversum

205.128

 

35.898

 

241.026

22

Hoogeveen

205.128

 

17.565

 

222.693

23

Hoorn

205.128

 

30.975

 

236.103

24

Leeuwarden

205.128

 

79.695

 

284.823

25

Leiden

205.128

 

59.325

 

264.454

26

Maastricht

205.128

 

188.647

 

393.775

27

Middelburg

205.128

 

25.431

 

230.559

28

Rotterdam

205.128

 

542.833

 

747.961

29

’s-Gravenhage

205.128

 

297.248

 

502.376

30

’s-Hertogenbosch

205.128

 

99.663

 

304.792

31

Smallingerland

205.128

 

51.263

 

256.391

32

Sneek

205.128

 

25.366

 

230.494

33

Terneuzen

205.128

 

16.632

 

221.761

34

Tiel

205.128

 

27.761

 

232.890

35

Tilburg

205.128

 

81.698

 

286.826

36

Utrecht

205.128

 

182.899

 

388.027

37

Veendam

205.128

 

37.402

 

242.531

38

Venlo

205.128

 

79.637

 

284.766

39

Zwolle

205.128

 

58.107

 

263.235

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Nederland

8.000,000

 

4.000,000

 

12.000,000

Terug naar begin van de pagina