Openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 31-05-1998 t/m 23-01-2004

Openstelling Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste lid, alsmede artikel 7, eerste lid, van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen voor subsidie op grond van de Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied kunnen worden ingediend van 2 juni tot en met 13 juli 1998.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de in artikel 1 genoemde aanvraagperiode bedraagt het subsidieplafond f 15.000.000.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina