Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 10-06-1998 t/m 31-12-2006

Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4 van de Regeling versterking recreatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als instellingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, worden aangewezen:

  • a. met betrekking tot de in artikel 2, onderdeel a, van die regeling genoemde doelstelling: het Kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie;

  • b. met betrekking tot de in artikel 2, onderdeel b, van die regeling genoemde doelstelling:

    • 1. de Stichting Wandelplatform-LAW;

    • 2. de Stichting Landelijk Fietsplatform;

    • 3. de Stichting Recreatietoervaart Nederland.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 mei 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina