Besluit tijdelijke aanwijzing bestuursorganen van enkele gemeenten op grond van de Wet Nationale ombudsman

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geldend van 12-06-1998 t/m 03-05-2007

Besluit van 26 mei 1998, houdende tijdelijke aanwijzing van de bestuursorganen van enkele gemeenten op grond van de Wet Nationale ombudsman

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm, van 31 maart 1998, nr. CWI98/U473;

Gelet op artikel 1a, eerste lid, onder d, van de Wet Nationale ombudsman;

De Raad van State gehoord (advies van 16 april 1998, nr. W04.98.0127);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm, van 29 april 1998, nr. CWI98/561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 04-05-2007]

Als bestuursorganen als bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onder d, van de Wet Nationale ombudsman worden aangewezen de bestuursorganen van de gemeenten:

Breda;

Gorinchem;

Losser;

Schijndel.

Artikel 2

[Vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat de aanwijzing van de bestuursorganen van de gemeenten Breda en Schijndel van kracht wordt met ingang van 1 juli 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 mei 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Uitgegeven elfde juni 1998

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina