Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 14-04-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingFfw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009640
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 3. Besluit beheer en schadebestrijding dieren
 4. Besluit Faunabeheer
 5. Besluit Faunafonds
 6. Besluit prepareren van dieren
 7. Besluit uitvoering Europese exotenverordening
 8. Besluit uitvoering Europese houtverordening
 9. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
 10. Jachtbesluit
 11. Jachtregeling
 12. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
 13. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
 14. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
 15. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
 16. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
 17. Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 18. Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet
 19. Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens
 20. Regeling beheer en schadebestrijding dieren
 21. Regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet
 22. Regeling prepareren van dieren
 23. Regeling tarieven Flora- en faunawet
 24. Regeling vaststelling model bewijs van verzekering
 25. Regeling vaststelling modellen en aanvraagformulieren jacht-, valkeniers- en kooikersakten
 26. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
 27. Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora -en faunawet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 2. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
  Artikel: 5
 5. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 4
 6. Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade
  Artikel: 1
 7. Besluit Faunabeheer
  Artikel: 1
 8. Besluit Faunafonds
  Artikel: 1
 9. Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
  Artikel: 1
 10. Besluit beheer en schadebestrijding dieren
  Artikel: 1
 11. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 4, 13, 16
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
 13. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 14. Besluit prepareren van dieren
  Artikel: 1
 15. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling Programma Inhaalslag Stroomlijn
  Artikel: 1
 16. Besluit toepassing rijkscoördinatieregeling project Afsluitdijk
  Bijlagen: 1, 2
 17. Besluit uitvoering Europese exotenverordening
  Artikel: 1
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van staatsbosbeheer
 19. Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
  Artikel: 1
 20. Bestuursreglement Faunafonds
  Tekst: tekst
  Artikel: 1
 21. Bouwbesluit 2012
  Artikelen: 3.69, 3.73
 22. Circulaire Afgifte jachtakten Flora- en faunawet
  Tekst: tekst
 23. Circulaire Wapens en Munitie 2015/2
  Tekst: tekst
  Bijlage: (C)
 24. Crisis- en herstelwet
  Artikelen: 2.10, 2.3
 25. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 32
 26. Jachtbesluit
  Artikelen: 1, 19
 27. Jachtregeling
  Artikel: 12
 28. Kadasterregeling 1994
  Bijlage: 6d
 29. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 30. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 31. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 32. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 33. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Teksten: tekst, tekst
 34. Natuurbeschermingswet 1998
  Artikel: 15b
 35. Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
  Artikel: 1
 36. Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet
  Artikel: 1
 37. Regeling administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten
  Artikel: 1
 38. Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens
  Artikel: 1
 39. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 40. Regeling omgevingsrecht
  Artikel: 8.2
 41. Regeling prepareren van dieren
  Artikel: 1
 42. Regeling tarieven Flora- en faunawet
  Artikel: 1
 43. Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet
  Artikelen: 1, 3, 4, 8, 11, 19, 20
 44. Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora -en faunawet
  Artikel: 1
 45. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
  Bijlage: bijlage
 46. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen 2016
  Bijlage: bijlage
 47. Toekenning opsporingsbevoegdheid Flora- en Faunawet aan buitengewoon opsporingsambtenaren
  Artikel: 1
 48. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Artikel: XIV
 49. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.1
 50. Wet dieren
  Artikel: 11.3
 51. Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis
  Artikel: 6
 52. Wet milieubeheer
  Bijlage: 1
 53. Wet verhoging grens bevoegdheid kantonrechters en appellabiliteit van vonnissen van deze rechters in burgerlijke zaken
  Artikel: VII
 54. Wet wapens en munitie
  Artikel: 26
Terug naar begin van de pagina