Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2010/146 is de citeertitel gewijzigd per 1 oktober 2010 (Stb. 2010/252).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2010 Wijziging 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
12-06-1998 Nieuwe-regeling 25-05-1998 Stb. 1998, 325 25159 25-05-1998 Stb. 1998, 325
Naar boven