Regeling huursubsidiegrenzen 1998

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-1998 t/m 22-12-2004

Regeling huursubsidiegrenzen 1998

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, en 27, eerste lid, onderdeel b, en derde, vierde en vijfde lid, van de Huursubsidiewet;

Besluit:

§ 1. Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 14, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a ’f 35 700’ vervangen door ’f 36 500’;

 • b. in onderdeel b ’f 47 550’ vervangen door ’f 48 600’;

 • c. in onderdeel c ’f 30 050’ vervangen door ’f 30 750’ en

 • d. in onderdeel d ’f 39 600’ vervangen door: f 40 500.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 15, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a ’f 38 000’ vervangen door ’f 38 850’;

 • b. in onderdeel b ’f 56 000’ vervangen door ’f 57 250’;

 • c. in onderdeel c ’f 65 000’ vervangen door ’f 66 450’ en

 • d. in onderdeel d ’f 90 000’ vervangen door: f 92 000.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 1998/1999 zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  23 800

  23 801

  24 000

  24 001

  24 500

  24 501

  25 000

  25 001

  25 500

  25 501

  26 000

  26 001

  26 500

  26 501

  27 000

  27 001

  27 500

  27 501

  28 000

  28 001

  28 500

  28 501

  29 000

  29 001

  29 500

  29 501

  30 500

  30 501

  31 500

  31 501

  32 500

  32 501

  33 500

  33 501

  34 500

  34 501

  35 500

  35 501

  36 500;

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  30 750

  30 751

  31 000

  31 001

  31 500

  31 501

  32 000

  32 001

  32 500

  32 501

  33 000

  33 001

  33 500

  33 501

  34 000

  34 001

  34 500

  34 501

  35 000

  35 501

  36 000

  36 001

  36 500

  36 501

  37 500

  37 501

  38 500

  38 501

  39 500

  39 501

  40 500

  40 501

  41 500

  41 501

  42 500

  42 501

  43 500

     

  ondergrens

  bovengrens

     

  43 501

  44 500

  44 501

  45 500

  45 501

  46 500

  46 501

  47 500

  47 501

  48 500

  48 501

  48 600;

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  22 550

  22 551

  23 000

  23 001

  23 500

  23 501

  24 000

  24 001

  24 500

  24 501

  25 000

  25 001

  25 500

  25 501

  26 000

  26 001

  26 500

  26 501

  27 000

  27 001

  27 500

  27 501

  28 000

  28 001

  28 500

  28 501

  29 500

  29 501

  30 500

  30 501

  30 750, en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  0

  28 300

  28 301

  28 500

  28 501

  29 000

  29 001

  29 500

  29 501

  30 000

  30 001

  30 500

  30 501

  31 000

  31 001

  31 500

  31 501

  32 000

  32 001

  32 500

  32 501

  33 000

  33 001

  33 500

  33 501

  34 000

  34 001

  35 000

  35 001

  36 000

  36 001

  37 000

  37 001

  38 000

  38 001

  39 000

  39 001

  40 000

  40 001

  40 500.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 1998/1999 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: f 23 800;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: f 30 750;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: f 22 550, en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: f 28 300.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 18, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a ’f 31 350’ vervangen door ’f 32 050’;

 • b. in onderdeel b ’f 40 550’ vervangen door ’f 41 550’;

 • c. in onderdeel c ’f 28 500’ vervangen door ’f 29 600’ en

 • d. in onderdeel d ’f 36 600’ vervangen door: f 38 100.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 mei 1998

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Terug naar begin van de pagina