Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC

Geldend van 01-08-1998 t/m heden

Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WEC;

Besluit:

Artikel 1. Registratie aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond

 • 1 De leerlingenadministratie van de school bevat een registratie van het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Formatiebesluit WEC.

 • 2 Met betrekking tot de leerlingen bedoeld in het eerste lid bevat de leerlingenadministratie van de school een document aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat:

  • a. de leerling behoort tot de Molukse bevolkingsgroep;

  • b. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling afkomstig is uit Griekenland, Italië,voormalig Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of Turkije;

  • c. ten minste een van de ouders of voogden afkomstig is uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba;

  • d. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling door onze minister van justitie als vluchteling is toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet (Stb.1965, 40);

  • e. ten minste een van de ouders of voogden van de leerling afkomstig is uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter met uitzondering van Indonesië.

Artikel 2. Tijdpad

De documenten bedoeld in artikel 1, tweede lid zijn op de leerlingenadministratie aanwezig met ingang van 1 augustus 1998 voor zover het betreft leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die in het schooljaar 1998/1999 op de school worden ingeschreven. Vanaf 1 augustus 1999 geldt dit vereiste met betrekking tot alle leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond die op de school zijn ingeschreven.

Artikel 3. Bekendmaking

Deze regeling wordt met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen geplaatst. Van de plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina