Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WAADI
Waadi
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0009616
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 2. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 3. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 4. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
 5. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 6. Regeling Waadi
 7. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014
 2. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.3
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2
 3. Beleidsregel boeteoplegging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 2014
  Artikelen: 1a, 4
 4. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 5. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 6. Besluit SUWI
  Artikel: 5.4
 7. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikelen: 1:1, 2:5, 3a:3
 8. Besluit arbeidsbemiddeling
  Artikel: 1
 9. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: I
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 31, 84
 11. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel: 6
 12. Regeling Waadi
  Artikel: 1
 13. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945 (Ministerie van OCW)
  Bijlage: Basisselectiedocument arbeidsvoorzieningsbeleid vanaf 1945
 14. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: VIIa
 15. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XIII
 16. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XII
 17. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XIV
 18. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: IX
 19. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: X
 20. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: II
 21. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XVI
 22. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18p
 23. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 24. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 25. Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen
Terug naar begin van de pagina