Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3

Informatie geldend op 30-07-2020

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
    Artikel: 15
  2. Wet zeevarenden
    Artikel: 48c

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina