Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Geldend van 30-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 30-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Wet zeevarenden
    Artikel 48c
  2. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
    Artikel 15
Terug naar begin van de pagina