Regeling herstel verwijzing in Besluit onderwijsvoorrangsgebieden naar voormalig Bekostigingsbesluit W.V.O.

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 23-05-1998 t/m 30-12-2004

Regeling herstel verwijzing in Besluit onderwijsvoorrangsgebieden naar voormalig Bekostigingsbesluit W.V.O.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel X van de Wet van 15 mei 1997, Stb. 237;

Besluit:

Artikel 1. Afwijking van verwijzingen in Besluit onderwijsvoorrangsgebieden naar Bekostigingsbesluit W.V.O.

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten aanzien van het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden voor zover dat verwijst naar het Bekostigingsbesluit W.V.O., blijft van overeenkomstige toepassing het bepaalde bij en krachtens het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend op 5 maart 1998.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW Regelingen waarin deze regeling is bekend gemaakt, en werkt terug tot en met 6 maart 1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina