Regeling herbezettingsruimte adv en bapo voor de drie landelijke pedagogische centra, [...] de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 06-06-1998 t/m 30-12-2004

Regeling herbezettingsruimte adv en bapo voor de drie landelijke pedagogische centra, het Instituut voor Leerplanontwikkeling en het Instituut voor Toetsontwikkeling in de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 12, derde lid van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Besluit:

Artikel 1. Toekenning herbezettingsruimte adv en bapo zonder nadere voorwaarden in de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998

[Vervallen per 31-12-2004]

De artikelen D.4a, derde tot en met zevende lid, en D.4b, tweede en derde lid, van het Uitvoeringsbesluit W.O.V., zoals dat luidde op 31 juli 1997, blijven in de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998 voor de drie landelijke pedagogische centra, het Instituut voor Leerplanontwikkeling en het Instituut voor Toetsontwikkeling buiten toepassing. In artikel D.4b, eerste lid, wordt voor ‘35%’ gelezen: 100%.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na plaatsing in Uitleg OCenW-regelingen en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling herbezettingsruimte adv en bapo voor de drie landelijke pedagogische centra, het Instituut voor Leerplanontwikkeling en het Instituut voor Toetsontwikkeling in de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina