Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 31-07-2007

Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996 , nr. OR 95000348 /Alg.);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma geschiedenis v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma geschiedenis v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma geschiedenis h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma geschiedenis h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Examenprogramma aardrijkskunde v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma aardrijkskunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4. Examenprogramma aardrijkskunde h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma aardrijkskunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 5. Examenprogramma maatschappijleer v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma maatschappijleer v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 6. Examenprogramma maatschappijleer h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma maatschappijleer h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6 bij deze regeling.

Artikel 7. Examenprogramma’s gemeenschappelijk deel v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 Het examenprogramma maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7a bij deze regeling.

  • 2 Het examenprogramma geschiedenis (gemeenschappelijk deel) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7b bij deze regeling.

Artikel 8. Examenprogramma gemeenschappelijk deel h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8 bij deze regeling.

Artikel 9. Intrekking oude examenprogramma’s

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 6 worden ingetrokken.

Artikel 10. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden gepla atst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 .

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. maatschappelijke vakken.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 5

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 6

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 7a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 7b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 8

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina