Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-08-1998 t/m 31-07-2007

Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 5 april 1996, nr. OR 95000348 /Alg.);

Besluit:

Artikel 1. Examenprogramma Nederlands v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Nederlandse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenprogramma Nederlands h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Nederlandse taal en letterkunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Examenprogramma Engels v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Engelse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 4. Examenprogramma Engels h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

Het examenprogramma Engelse taal en letterkunde h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 4 in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 5. Examenprogramma Frans v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1,2 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 5b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 6. Examenprogramma Frans h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Franse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 6b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 7. Examenprogramma Duits v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1,2 v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 7b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 8. Examenprogramma Duits h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Duitse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 8b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 9. Examenprogramma Spaans v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 9a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 9b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 10. Examenprogramma Spaans h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 10a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde 1,2 wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 10b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 3 Het examenprogramma Spaanse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 10c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 11. Examenprogramma Russisch v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Russische taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 11a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Russische taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 11b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 12. Examenprogramma Russisch h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Russische taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Russische taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 3 Het examenprogramma Russische taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 12c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 13. Examenprogramma Italiaans v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 13a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 13b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 14. Examenprogramma Italiaans h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 3 Het examenprogramma Italiaanse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 14c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 15. Examenprogramma Arabisch v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 15a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 15b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 16. Examenprogramma Arabisch h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 3 Het examenprogramma Arabische taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 16c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 17. Examenprogramma Turks v.w.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 17a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde (elementair) v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 17b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 18. Examenprogramma Turks h.a.v.o.

[Vervallen per 01-08-2007]

 • 1 Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde 1 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 18a in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 2 Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde 1,2 h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 18b in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

 • 3 Het examenprogramma Turkse taal en letterkunde (elementair) h.a.v.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 18c in combinatie met bijlage 19 bij deze regeling.

Artikel 19. Intrekking oude examenprogramma’s

[Vervallen per 01-08-2007]

De examenprogramma’s zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 tot en met 12 en 15 tot en met 18 worden ingetrokken.

Artikel 20. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 21. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998 .

Artikel 22. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma’s profielen v.w.o./h.a.v.o. Nederlands en moderne vreemde talen.

De

staatssecretaris

van onderwijs,cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 4

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 5a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 5b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 6a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 6b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 7a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 7b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 8a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 8b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 9a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 9b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 10a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 10b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 10c

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 11a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 11b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 12a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 12b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 12c

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 13a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 13b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 14a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 14b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 14c

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 15a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 15b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 16a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 16b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 16c

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 17a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 17b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 18a

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 18b

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 18c

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Bijlage 19

[Vervallen per 01-08-2007]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.]

Terug naar begin van de pagina