Vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 09-05-1998 t/m 31-12-2003

Vaststelling van het bedrag bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 ;

Gezien het advies van de Stichting Toezicht Effectenverkeer d.d. 20 maart 1998;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996 in rekening te brengen bedrag wordt voor 1998 als volgt vastgesteld:

  • a. voor beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, bedoeld in artikel 76a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,: f 2.750,-;

  • b. voor andere dan de onder a genoemde vennootschappen: f 3.510,-.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm.

Terug naar begin van de pagina