Wijziging I.M.B. 1979

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 30-06-2009

Wijziging I.M.B. 1979

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Metingsbesluit binnenvaartuigen 1978;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2009]

In afwijking van artikel 5 van het Besluit kunnen binnenvaartuigen die worden hermeten en waarvan de lastlijn was vastgesteld volgens artikel 5 van de I.M.B. 1979 zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling, op verzoek van de belanghebbende worden gemeten volgens de vervallen artikelen 5 en 6 en 8 tot en met 14 van de I.M.B. 1979, mits het vaartuig sinds de laatste meting geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed kan zijn op de vaststelling van dat vlak.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag , 27 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina