Besluit machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden Scheepvaartinspectie

[Regeling vervallen per 26-11-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-11-2004.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 31-10-2004

Besluit machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden Scheepvaartinspectie

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op richtlijn nr. 94/57/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PbEG L 319) en op artikel 30 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2004]

De organisaties die gemachtigd worden werkzaamheden ten behoeve van de Scheepvaartinspectie te verrichten zijn:

 • a. ABS Europe Ltd. te Londen, Verenigd Koninkrijk;

 • b. Bureau Veritas te Parijs, Frankrijk;

 • c. Det Norske Veritas te Oslo, Noorwegen;

 • d. Germanischer Lloyd te Hamburg, Duitsland;

 • e. Lloyd’s Register of Shipping te Londen, Verenigd koninkrijk;

 • f. Nippon Kaiji Kyokai te Tokio, Japan; en

 • g. Registro Italiano Navale te Genua, Italië.

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2004]

De werkzaamheden, bedoeld in artikel 1, zijn:

 • a. het tussentijdse onderzoek van een olietankschip met een tonnage van 150 of meer, of een schip, geen olietankschip zijnde, met een tonnage van 400 of meer, dat de uitrusting van dat schip omvat met inbegrip van de daarbij behorende pompen en pompleidingen, de systemen voor het bewaken en regelen van het lozen van olie en voor het schoonmaken van tanks met ruwe olie, de olie-waterafscheider en de oliefiltersystemen;

 • b. het jaarlijkse onderzoek van een schip als bedoeld onder a dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;

 • c. het jaarlijkse onderzoek van een chemicaliëntankschip dat de bouw, uitrusting, systemen, onderdelen, voorzieningen en materialen van dat schip omvat;

 • d. de plaatsing van aantekeningen van de onderzoeken, genoemd onder a tot en met c;

 • e. de beoordeling van tekeningen en andere bescheiden ten behoeve van het onderzoek door de Scheepvaartinspectie van een nieuw schip of een verbouwing van een schip.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2004]

De regeling, houdende machtiging organisaties en aanwijzing werkzaamheden ten behoeve van de Scheepvaartinspectie van 3 februari 1997 (Stcrt. 28) wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 april 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina