Regeling BCH-Code Schepenbesluit 1965

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 28-11-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 03-09-2000.
Geldend van 03-09-2000 t/m 31-12-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk DGG/J98003707
Identificatienummer BWBR0009575
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Directoraat-Generaal Goederenvervoer te Den Haag en bij de Scheepvaartinspectie te Rotterdam.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 03-09-2000

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2005 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246 HDJZ/SCH/2004-2757 16-12-2004 Stcrt. 2004, 246
03-09-2000 Wijziging 17-08-2000 Stcrt. 2000, 169 DGG/J-00/004496 17-08-2000 Stcrt. 2000, 169
01-05-1998 Nieuwe-regeling 24-04-1998 Stcrt. 1998, 81 DGG/J98003707 24-04-1998 Stcrt. 1998, 81
Naar boven