Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 28-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 27

Informatie geldend op 01-09-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit reïntegratie-uitkering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
    Artikel: 87e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikel 33
  2. Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
    Artikelen 10, 39, 44a, 45
Terug naar begin van de pagina