Wijziging Besluit navigatie- en communicatie-installaties voor IFR-vluchten

[Regeling vervallen per 12-12-2014.]
Geldend van 24-04-1998 t/m 11-12-2014

Wijziging Besluit navigatie- en communicatie-installaties voor IFR-vluchten

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 49 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 12-12-2014]

[Red: Wijzigt het Besluit navigatie- en communicatie-installaties voor IFR-vluchten.]

Artikel II

[Vervallen per 12-12-2014]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Tot 1 augustus 1998 is RNAV niet vereist voor degenen die

  • a. tegenover de Eurocontrol-organisatie hebben aangetoond dat zij niet in staat zijn vanaf de inwerkingtreding van dit besluit de vereiste RNAV aan boord van het door hen te gebruiken luchtvaartuig te hebben;

  • b. zich beperken tot luchtverkeersroutes die kunnen worden gebruikt met VOR en DME of NDB;

  • c. ’STS/NONRNAV’ vermelden:

   • in item 18 van hun vliegplan, of

   • met een modificatie (CHG) in item Q van het repeterend vliegplan; en

  • d. bij het initiële radiocontact met een luchtverkeersleidingsdienst binnen het vluchtinformatiegebied Amsterdam onmiddellijk na de roepnaam de fraseologie ’NEGATIVE-RNAV’ laten gebruiken door de stuurhutbemanning.

  Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina