Bekendmaking aantal te huisvesten statushouders 1 juli 1998 - 31 december 1998

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-06-1998 t/m 01-01-2005

Bekendmaking aantal te huisvesten statushouders 1 juli 1998 - 31 december 1998

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid van de Huisvestingswet en artikel 2, tweede en vierde lid, van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf;

Maakt bekend:

[Vervallen per 02-01-2005]

  • 2 Het totale aantal vergunninghouders in wier huisvesting in de periode van 1 juli 1998 tot en met 31 december 1998 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt, onverminderd de eerdere verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, 2200.

’s-Gravenhage, 10 april 1998

de

Staatssecretaris

van Justitie

E.M.A. Schmitz

Terug naar begin van de pagina