Regeling vaststelling subsidieplafond subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

[Regeling vervallen per 23-10-2003.]
Geldend van 08-04-1998 t/m 22-10-2003

Regeling vaststelling subsidieplafond subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 6 van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-10-2003]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen op grond van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen wordt voor het jaar 1998 vastgesteld op f 5.000.000,00.

Artikel 2

[Vervallen per 23-10-2003]

De periode waarin aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling nieuwe agrarische schadeverzekeringen kunnen worden ingediend wordt vastgesteld op de periode van 15 april 1998 tot en met 30 september 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina