Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 24-04-1998 t/m 30-06-2009

Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De volgende door de bevoegde instanties en instellingen in het Verenigd Koninkrijk afgegeven bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

  • a. Certificate of Competence as Yachtmaster Offshore;

  • b. Certificate of Competence as Coastal Skipper.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Het door de Royal Yachting Association afgegeven International Certificate of Competence wordt erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Tot 1 oktober 1998 wordt het door de bevoegde instanties en instellingen in het Verenigd Koninkrijk afgegeven National Powerboat Certificate, level 2, erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 februari 1993, houdende erkenning van Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart (Stcrt. 39) wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling erkenning Britse bewijzen van vaarbekwaamheid voor de niet-bedrijfsmatige vaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina