Rode lijst krekels en sprinkhanen

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geldend van 05-04-1998 t/m 12-11-2004

Rode lijst krekels en sprinkhanen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten als bedoeld in de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van 19 september 1979, waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed voor de instandhouding, wordt, voorzover het soorten krekels en sprinkhanen betreft, vastgesteld de volgende lijst van soorten:

Sikkelsprinkhaan

Phaneroptera falcata

Wrattenbijter

Decticus verrucivorus

Kleine Wrattenbijter

Gampsocleis glabra

Zadelsprinkhaan

Ephippiger ephippiger

Veldkrekel

Gryllus campestris

Veenmol

Gryllotalpa gryllotalpa

Bosdoorntje

Tetrix pipunctata

Klappersprinkhaan

Psophus stridulus

Europese Treksprinkhaan

Locusta migratoria

Blauwvleugelsprinkhaan

Oedipoda caerulescens

Moerassprinkhaan

Stethophyma grossum

Gouden Sprinkhaan

Chrysochraon despar

Zoemertje

Stenobothrus lineatus

Locomotiefje

Chorthippus apricarius

Steppesprinkhaan

Chorthippus vagans

Weidesprinkhaan

Chorthippus dorsatus

Zompsprinkhaan

Chorthippus montanus

Rosse Sprinkhaan

Gomphocerippus rufus

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 13-11-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Rode lijst krekels en sprinkhanen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 april 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina