Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee

Geldend van 15-02-2005 t/m heden

Bekendmaking aan de scheepvaart; Instellen maximum vaarsnelheid op de Waddenzee

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in de Regeling snelle motorboten Rijkswateren 1995, geldt op de gehele Waddenzee een maximum vaarsnelheid van 20 Km/uur (circa 11 Knopen) voor alle schepen.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde maximum vaarsnelheid geldt niet op de betonde vaargeulen van:

zee naar de havens van Den Helder, Oudeschild en Den Oever via respectievelijk het ’Marsdiep, de Texelstroom en Visjagersgaatje’;

Den Helder naar de havens van Kornwerderzand en Harlingen via de ’Texelstroom, Doove Balg en Boontjes’;

zee naar de havens van Harlingen via de ’Vliestroom en Blauwe Slenk’;

zee naar de haven van Lauwersoog via de ’Zoutkamperlaag’ en de veerbootroutes van en naar de Waddeneilanden;

zee naar de scheidingston WA 22/MG 1.

Dit Besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Leeuwarden, 31 maart 1998

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Namens deze,
De

hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Noord-Nederland

,

J.R. Hoogland

Terug naar begin van de pagina