Vergoedingenregeling leden Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten

[Regeling vervallen per 07-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2015.]
Geldend van 01-04-2005 t/m 31-03-2015

Vergoedingenregeling leden commissie bedreigde en uitheemse diersoorten

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-05-2015]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten bedraagt per vergadering:

  • a. voor de voorzitter € 310,-;

  • b. voor de overige leden € 235,-.

Artikel 2

[Vervallen per 07-05-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1997.

Artikel 3

[Vervallen per 07-05-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling leden Commissie bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 maart 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Overeenkomstig het door de Minister genomen besluit:
De

Directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.F. de Leeuw

Terug naar begin van de pagina