Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 16-12-1998 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 1998 voor het verlenen van:

 • a. subsidies ten behoeve van verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in paragraaf 2.4 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in paragraaf 2.4 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 10.644.359,–;

 • b. subsidies ten behoeve van afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in paragraaf 2.4 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot afschermende maatregelen tegen wegverkeerslawaai als bedoeld in paragraaf 2.4 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 31.170.349,–;

 • c. subsidies ten behoeve van afschermende en geluidreducerende maatregelen tegen spoorweglawaai als bedoeld in paragraaf 3.4 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot afschermende en geluidreducerende maatregelen tegen spoorweglawaai wordt vastgesteld op: f 3.204.964,–;

 • d. subsidies ten behoeve van geluidwerende maatregelen aan woningen als bedoeld in de paragrafen 2.2 en 3.2 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en subsidies voortvloeiende uit beslissingen op bezwaar of rechterlijke uitspraken met betrekking tot geluidwerende maatregelen aan woningen als bedoeld in de paragrafen 2.2 en 3.2 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 60.024.684,–;

 • e. subsidies ten behoeve van geluidwerende maatregelen aan andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in de paragrafen 2.3 en 3.3 van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: f 0.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Projecten die in het kalenderjaar 1998 in aanmerking komen voor subsidie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer zijn:

  • -

   voor wat betreft verkeersmaatregelen:

  • a. project Meerssen verkeersplan;

  • b. project Boxmeer (kern Boxmeer);

  • c. project Sint-Oedenrode;

  • d. project Dongeradeel (Dokkum);

  • e. project Bunnik Z.O. Utrecht Combigevel N229/A12;

   • Project Vriezenveen Dorpsstraat (fase 2);

   • -

    voor wat betreft afschermende maatregelen:

  • f. project Sliedrecht A15;

  • g. project Hardinxveld-Giessendam A15 Peulen;

  • h. project Rotterdam Ceintuurbaan;

  • i. project Papendrecht RW 15 Molenvliet;

  • j. project Eindhoven Geldropseweg;

  • k. project Leeuwarden (gevel);

  • l. project Alkemade A4;

  • m. project Alkemade Blauwe Molenweg;

  • n. project Maartensdijk

  • o. project Oegstgeest (gevel);

  • p. project Veldhoven (gevel).

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

Subsidie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer kan in 1998 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 64 dB(A).

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Subsidie als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder b, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer kan in 1998 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 25 maart 1998

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Terug naar begin van de pagina