Aanwijzing coördinator instellingen slachtofferhulp

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 27-01-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 31-12-2008

Aanwijzing coördinator instellingen slachtofferrhulp

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 7 van de Wet Justitie-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Aan te wijzen als de rechtspersoon, die is belast met de coördinatie van de activiteiten van de regionale en lokale instellingen voor slachtofferhulp, aangesloten bij die rechtspersoon, Slachtofferhulp Nederland.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 1998.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 maart 1998

W. Sorgdrager

Naar boven