Wet overige OCW-subsidies

Geraadpleegd op 22-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 19a

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

Door Stb. 2008/51 is de citeertitel gewijzigd per 27 februari 2008 (Stb. 2008/52).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
11-02-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 29 32556 27-01-2011 Stb. 2011, 29 Alg. 1
01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Alg. 2
01-01-2009 Nieuw 11-09-2008 Stb. 2008, 408 31383 01-12-2008 Stb. 2008, 539

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het eerstel lid, onderdeel c, in plaats van voor het eerste lid, aanhef.1)
  2. Abusievelijk is voor het vijfde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven