Wet overige OCW-subsidies

Geraadpleegd op 01-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
  Artikel: 14
 2. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 3.5
 3. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 46, 47
 4. Wet primair onderwijs BES
  Artikel: 69
 5. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 102, 103, 150

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2019)

  Opmerking

  Door Stb. 2008/51 is de citeertitel gewijzigd per 27 februari 2008 (Stb. 2008/52).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  11-02-2011 t/m 01-01-2010 Vervallen 27-01-2011 Stb. 2011, 29 32556 27-01-2011 Stb. 2011, 29
  11-05-2001 Wijziging 11-04-2001 Stb. 2001, 207 27265 20-04-2001 Stb. 2001, 208
  20-05-1998 t/m 01-01-1998 Nieuwe-regeling 12-03-1998 Stb. 1998, 275 25671 12-03-1998 Stb. 1998, 275 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Werkt terug tot en met 1 januari 1998.1)
  Naar boven