Selectielijst taken KNMI

[Regeling vervallen per 09-01-2008.]
Geldend van 01-04-1998 t/m 08-01-2008

Selectielijst taken KNMI

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 3 juni 1997, nr. arc-97.904/2);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 09-01-2008]

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het gebied van de taken van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, over de periode 1951 tot heden, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 09-01-2008]

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

, 9 maart 1998.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, De

Algemeen Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

.
De

Minister

van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de

Directeur van het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut

,

H.J. Fijnaut

Terug naar begin van de pagina