Delegatie bevoegdheid beschikkingen op grond van Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

[Regeling vervallen per 07-06-2003.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 06-06-2003

Delegatie bevoegdheid beschikkingen op grond van Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, onder c, van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

[Vervallen per 07-06-2003]

De bevoegdheid tot het nemen van beschikkingen met betrekking tot het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Subsidieregeling energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren, alsmede het nemen van beslissingen op bezwaar tegen deze besluiten, wordt gedelegeerd aan de directie van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.

’s-Gravenhage, 5 maart 1998

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Terug naar begin van de pagina