Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1998

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 21-03-1998 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode, bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor 1998 vastgesteld de periode van 4 maart vanaf 07.00 uur tot en met 20 maart.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 4 maart 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 maart 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina