Selectielijst Gezondheidsraad

Geldend van 01-04-1998 t/m heden

Selectielijst Gezondheidsraad

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en WetenschappenenDe Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 1 september 1997, nr. arc-97.6795/1);

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen binnen het beleidsterrein advisering in de gezondheidszorg, inzake de Gezondheidsraad over de periode 1940-1995, overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, namens deze, De

Algemeen Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven.

De

Algemeen Secretaris van de Gezondheidsraad

,

M. van Leeuwen.

Terug naar begin van de pagina