Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-05-1998 t/m 30-12-2004

Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 107b, tweede en derde lid, van de Wet op het basisonderwijs (WBO) en op artikel XVIII van de wet van 15 december 1993, Stb. 716 en gelet op artikel 13 van de Wet van 8 juni 1995, houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede;

Gelezen het raadsbesluit als bedoeld in artikel 107b, eerste lid van de Wet op het basisonderwijs van de gemeente Wijk bij Duurstede van 23 juli 1996;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling afzonderlijke opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede de navolgende opheffingsnormen vast te stellen voor de gebiedsdelen zoals vermeld:

Gemeente

Gebied 1

Opheffings-norm

Gebied 2

Opheffings-norm

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

165

Cothen/Langbroek

52

Artikel 2. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 genoemde opheffingsnormen gelden vanaf 1 januari 1996 tot en met 31 juli 1998.

Artikel 3. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

Gemeente

Gebied 1

Opheffings-norm

Gebied 2

Opheffings-norm

Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede

156

Cothen/Langbroek

55

Artikel 4. Geldigheidsduur nieuwe opheffingsnormen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 3 genoemde opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 1998.

Artikel 5. In-de-plaats-treding

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 1 en in artikel 3 genoemde opheffingsnormen treden, met ingang van de genoemde data voor de inwerkingtreding, in de plaats van de normen die voor de betrokken gemeente zijn vastgesteld in de Bijlage bij de Wet op het basisonderwijs en in de plaats van de normen die voor deze gemeente zijn vastgesteld bij afzonderlijke wet en/of regeling.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal worden geplaatst in OCenW-Regelingen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Aanpassing van de opheffingsnormen voor het basisonderwijs'.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina