Registratieregeling vissersvaartuigen 1998

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-07-2006

Registratieregeling vissers- vaartuigen 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998, op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977, op de artikelen 6, derde lid, 8, 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985, en op de artikelen 12 en 13 van de Beschikking visserij visserijzone, zeegebied en kustwateren;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2006]

De gemeenten en de lettertekens waarmee die gemeenten worden aangeduid, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, zijn de navolgende:

Gemeente

Letter-

 

tekens

AMSTERDAM (Ransdorp)

RD

BERGEN OP ZOOM

BZ

BROEK IN WATERLAND

BIW

BUNSCHOTEN

BU

DE MARNE (Lauwersoog)

LO

DE MARNE (Zoutkamp)

ZK

DELFZIJL

DZ

DELFZIJL (Termunten)

TM

DEN HELDER

HD

DIEMEN

DM

DONGERADEEL (Westdongeradeel)

WL

DRIMMELEN (Hoge en Lage Zwaluwe)

ZL

EDAM (Volendam)

VD

EEMSMOND (Usquert)

UQ

ENKHUIZEN

EH

GENEMUIDEN

GM

GOEDEREEDE

GO

GOEDEREEDE (Ouddorp)

OD

GOEDEREEDE (Stellendam)

SL

GOES

GOE

HARDERWIJK

HK

HARLINGEN

HA

HEMELUMER OLDEFERD

HL

HINDELOOPEN

HI

HONTENISSE

HON

HOORN

HN

KATWIJK

KW

KLUNDERT

KL

LEMSTERLAND (Lemmer)

LE

MEDEMBLIK

ME

MIDDELBURG (Arnemuiden)

ARM

NIEUW-BEIJERLAND

NB

NOORD-BEVELAND (Kortgene)

KG

OOSTDONGERADEEL

OL

REIDERLAND (Finsterwolde)

FL

REIMERSWAAL (Yerseke)

YE

SCHOUWEN-DUIVELAND (Bruinisse)

BRU

SCHOUWEN-DUIVELAND (Midden-Schouwen)

MS

SCHOUWEN-DUIVELAND (Westerschouwen)

WSW

SCHOUWEN-DUIVELAND (Zierikzee)

ZZ

S-GRAVENHAGE (Scheveningen)

SCH

SLOTEN (Fr.)

SLO

SLUIS (Breskens-Oostburg)

BR

STAVEREN

ST

TERNEUZEN

NZ

TERSCHELLING

TS

TEXEL

TX

THOLEN

TH

URK

UK

VELSEN (IJmuiden)

IJM

VLAARDINGEN

VL

VLIELAND

VLL

VLISSINGEN

VLI

WATERLAND (Monnickendam)

MO

WIERINGEN

WR

WORKUM

WK

WUNSERADIEL (Wonseradeel)

WON

ZEEVANG (Oosthuizen)

OH

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2006]

Inschrijving van vissersvaartuigen vindt niet plaats onder een letterteken als genoemd in artikel 2, indien gedurende een jaar geen vissersvaartuig onder dat letterteken in het visserijregister geregistreerd heeft gestaan en vaststaat dat geen vaartuig meer in de desbetreffende gemeente kan havenen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Het letterteken en het nummer waaronder een vissersvaartuig is ingeschreven in het visserijregister zijn op de huid van dat vaartuig geschilderd in witte verf op een zwart geschilderde ondergrond of in zwarte verf op een wit geschilderde ondergrond.

  • 2 Het letterteken en het nummer, bedoeld in het eerste lid, zijn geplaatst op de verschansing aan beide kanten van de boeg van het vaartuig; indien geen verschansing aanwezig is, zijn zij geplaatst op de romp van het vaartuig aan beide kanten van de boeg, met dien verstande dat de afstand tussen de bovenkant van de romp van het vaartuig en de bovenkant van het letterteken en het nummer niet meer dan 20 cm bedraagt.

  • 3 Het letterteken en het nummer, bedoeld in het eerste lid, zijn goed gevormd en duidelijk leesbaar. De onderlinge afstand tussen de letters en tussen de cijfers bedraagt ten minste 10 cm; de afstand tussen het letterteken en het nummer is groter dan de onderlinge afstand tussen de letters en bedraagt ten minste 20 cm.

  • 4 Het letterteken en het nummer, bedoeld in het eerste lid, hebben ten minste de navolgende afmetingen:

    • a. voor vaartuigen met een lengte van minder dan 10 meter: hoog 10 cm, met een lijndikte voor elke letter en elk cijfer van 2 cm;

    • b. voor vaartuigen met een lengte van meer dan 10 meter doch niet meer dan 17 meter: hoog 25 cm, met een lijndikte voor elke letter en elk cijfer van 6 cm;

    • c. voor vaartuigen met een lengte van meer dan 17 meter: hoog 45 cm, met een lijndikte voor elke letter en elk cijfer van 6 cm.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2006]

Het is verboden een vaartuig bedrijfsmatig te gebruiken voor de in artikel 3 van de Visserijwet 1963 bedoelde visserij, indien het letterteken, dan wel het nummer niet of niet geheel voldoet aan artikel 4.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing op het letterteken en nummer waaronder een vissersvaartuig, dat de vlag voert van of is ingeschreven in een andere lid-staat van de Europese Unie dan Nederland, in die andere lid-staat is geregistreerd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2006]

Het bewijs van inschrijving, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van het besluit, is aanwezig aan boord van het desbetreffende vissersvaartuig en wordt op eerste vordering van de met controle belaste ambtenaren getoond.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2006]

Een bewijs van registratie, afgegeven op grond van artikel 6 van het Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964, behoudt zijn geldigheid.

Artikel 12

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Wijzigt de Regeling stelselmatige controle bij aanlanding 1988.]

Artikel 18

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Registratieregeling vissersvaartuigen 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 februari 1998

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina