Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2022. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 17a

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2024)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Nieuw 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429
  15-03-2022 Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 08-03-2022 Stb. 2022, 112
  31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34 Alg. 1
  26-05-2021 Nieuw 24-10-2019
  samen met
  05-02-2020
  Stb. 2019, 400
  samen met
  Stb. 2020, 67
  35043
  samen met
  35299
  30-04-2021 Stb. 2021, 223

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  Naar boven