Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 28

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling Geneesmiddelenwet
    Artikel: 2.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36444
01-07-2022 Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 99 35587 08-03-2022 Stb. 2022, 112 Alg. 1
15-03-2022 Wijziging 24-10-2019
samen met
16-02-2022
Stb. 2019, 400
samen met
Stb. 2022, 99
35043
samen met
35587
08-03-2022 Stb. 2022, 112
31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147
rectificatie in
Stb. 2018, 94
34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34 Alg. 2
26-05-2021 Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 30-04-2021 Stb. 2021, 223
01-08-2018 Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
01-03-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2006, 3 28804 31-01-2006 Stb. 2006, 57
01-12-1999 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 13-11-1999 Stb. 1999, 486

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven