Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 5

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-03-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2006, 3 28804 31-01-2006 Stb. 2006, 57
  01-05-2005 Wijziging 02-03-2005 Stb. 2005, 176 29748 13-04-2005 Stb. 2005, 205
  17-05-1999 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 23-03-1999 Stb. 1999, 145
  Naar boven