Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
    Artikelen: 1, 10a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2

  1. Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
    Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
15-03-2022 Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 400 35043 08-03-2022 Stb. 2022, 112 Alg. 1
31-01-2022 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 147 34429 24-01-2022 Stb. 2022, 34
01-03-2017 Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 424 33508 28-11-2016 Stb. 2016, 485 Alg. 2
17-12-2015 t/m 15-12-2015 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 70 31452 04-12-2015 Stb. 2015, 501
01-03-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2006, 3 28804 31-01-2006 Stb. 2006, 57
01-05-2005 Wijziging 02-03-2005 Stb. 2005, 176 29748 13-04-2005 Stb. 2005, 205
01-12-1999 Wijziging 26-02-1998 Stb. 1998, 161 22588 13-11-1999 Stb. 1999, 486

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
  2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede onderdeel k toe.2)
Naar boven